Close

Vi gör politik & kommunikation smartare. Med vår hjälp kan ni effektivisera arbete som idag görs av pressekreterare, PR-konsulter, politiskt sakkunniga och även visst utrednings- och policyarbete – allt med hjälp av vår bot.

Vi sätter politik och kommunikation på autopilot!

Lansering 4/7 under Almedalsveckan. 

Skriv upp dig redan nu för att vara först med att få information!

Automatisera ditt policy- och kommunikationsarbete redan idag!

Vad kostar det?

Politiska partier eller intresseorganisationer

Just nu befinner sig Spinnify i beta vilket innebär att ditt företag eller din organisation kan pröva på att lägga starta upp till tre konton utan någon kostnad. Beroende på hur din personalstyrka ser ut räknar vi med att kunna minska dina kostnader med mellan en femtedel och en tredjedel redan nu.

Företag som arbetar med PR, Public Affairs


Företag som arbetar med Public Affairs             eller har en verksamhet beroende av politiska beslut (exempelvis ett privat vårdföretag, bolag i samhällsbyggnadssektorn eller life science) kan med vår hjälp minska sina kostnader med 20-50% beroende på vilka arbetsuppgifter de genomför idag.Politiska partier eller intresseorganisationer         med stor tyngd inom det politiska kan enligt vår beräkning minska kostnaderna med cirka 50% vad gäller arbete som görs av pressekreterare, politiskt sakkunniga/politiska sekreterare, utredare och flera andra kommunikationsfunktioner i organisationen – och få en både snabbare och mer träffsäker kommunikation.


Våra resultat

Om du är en medlemsorganisation eller har ett stort kundregister har du ofta även en eller flera kostsamma analysuppgifter. Vi kan automatisera den processen helt – genom att analysera all data och pinpointa alla avvikelser från vår prediktionsmodell får du löpande "flashar" på alla trendbrott eller förändringar som sker. Vår analytiker jobbar dygnet runt – och räknar aldrig fel.

Du använder säkert redan idag tjänster för att få ut dina pressmeddelanden – vår robot ser inte bara till att det kommer ut – den letar upp journalister som redan har skrivit om ämnet och författar personliga mail baserat på vad journalisten tidigare skrivit. Den klarar till och med enkla följdfrågor – mindre än 1/2 följdfrågor från journalister behöver vidarebefordras till en riktig person.

Exempel på tjänster

Hitta trender, tendenser, insikter direkt ur datafloden. Vi har möjlighet att sammanfatta stora mängder information till en-två sidor som gör att du snabbt kan sätta dig in i en fråga. Vår robot aggregerar både statisk och dynamisk data, du väljer själv datakällor, ämne och kan även ställa följdfrågor direkt i ett chat-interface.

JOURNALISTKONTAKTER & PR

REGISTERANALYS PÅ AUTOPILOT

RAPPORTSKRIVANDE 

& UTREDNING

Torsdag 4 juli kl 10:00

Lansering i Sverige

Tekniken används redan av flera stora företag – det vi har gjort är att anpassa den för en politisk kontext. Lansering kommer att ske under Almedalsveckan på ett lanseringsseminarium 4 juli kl. 10:00 - 11:00
Skriv upp dig nedan för att få mer information:

Reservera plats på lanseringsseminariet 

i Almedalen.

PA-chef på Unionen

Ingen går säker när arbetsmarknaden förändras. Automatiseringen och robotiseringen har redan förändrat produktionen – nu är det tjänstemännen som står på tur. Sverige behöver rusta för detta.

Petter Odmark

Sverige slår sig på bröstet för att de anammar ny teknik, det är delvis en falsk bild. Jag hoppas att Spinnify blir början på något nytt.

tidigare analyschef på Socialdepartementet

Anna Erhardt,